RACEADMIN.EU PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiama esminė informacija apie principus, kurių laikomės tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Ši Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį, bei informuoja Jus apie Jūsų teises.

Prašome įdėmiai susipažinti su Privatumo politikos turiniu. Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama ir keičiama. Mes informuosime interneto svetainės lankytojus apie atnaujinimus svetainėje pateikdami aktualią Privatumo politikos versiją.

KAS MES?

Šioje Privatumo politikoje aprašomas duomenų tvarkymas, kurį vykdo Reisas, MB.

Mūsų rekvizitai:

Pavadinimas: Reisas, MB
Juridinio asmens kodas: 3305675976
Buveinės adresas: Kryžiokų g. 512, LT-08422 Vilnius.

Su mumis galite susisiekti:

Elektroniniu paštu: [email protected]
Telefonu: +370 637 77770

KAIP MES TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome vienu iš dviejų būdų:

 • kaip duomenų valdytojas tais atvejais, kai vykdydami savo veiklą mes patys nustatome tikslus, kuriais tvarkome Jūsų asmens duomenis (pavyzdžiui, mūsų reprezentacijos tikslais siekdami mūsų internetinėje svetainėje paviešinti renginio nuotrauką, kurioje užfiksuotas Jūsų atvaizdas), arba
 • kaip duomenų tvarkytojas tais atvejais, kai mes Jūsų duomenis tvarkome mus pasamdžiusių varžybų organizatorių pavedimu (pavyzdžiui, Jums mūsų svetainėje registruojantis į organizatoriaus organizuojamas varžybas).

Kai mes veikiame kaip duomenų tvarkytojas ir Jūsų duomenis tvarkome varžybų organizatorių vardu, mes šiuos asmens duomenis tvarkome vadovaudamasi varžybų organizatorių nurodymais. Tokiais atvejais būtent varžybų organizatorius yra Jūsų asmens duomenų valdytojas ir sprendžia dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo apimties, tikslų, priemonių ir būdų, o Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikoma ne mūsų, bet konkretaus varžybų organizatoriaus privatumo politika.

Nepaisant to, siekdami Jums suteikti visą būtiną informaciją, žemiau Jus supažindinsime su mūsų vykdomu asmens duomenų tvarkymu tiek tada, kai veikiame kaip duomenų valdytojas, tiek tada, kai veikiame kaip duomenų tvarkytojas.

ATVEJAI, KUOMET JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME KAIP DUOMENŲ VALDYTOJAS

Kokiais pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?

Mes renkame ir tvarkome asmens duomenis vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis:

 • sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais;
 • mūsų teisėto intereso pagrindu;
 • sutarčių, susitarimų ir panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui;
 • tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?

Asmens duomenų tvarkymas interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose

Tam, kad galėtume tinkamai reprezentuoti savo veiklą bei didinti savo žinomumą viešoje erdvėje, mes administruojame šiuos internetinius puslapius bei šias paskyras socialiniuose tiksluose:

 • https://www.raceadmin.eu/;
 • https://raceadmin.info/;
 • https://raceadmin.live/;
 • https://www.facebook.com/raceadmin.eu/;
 • https://www.instagram.com/raceadmineu/.

Minėtu reprezentacijos šiuo tikslu mes savo internetiniuose puslapiuose ir (arba) socialiniuose tinkluose galime skelbti nuotraukas ir (ar) vaizdo įrašus, užfiksuotus varžybų metu. Kadangi asmens atvaizdas yra asmens duomuo, tais atvejais, kai šiose nuotraukose ar vaizdo įrašuose užfiksuojamas Jūsų atvaizdas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Jūsų atvaizdo tvarkymas (fotografavimas, filmavimas, skelbimas) atliekamas:

 • mūsų teisėto intereso pagrindu mums fiksuojant ir viešinant panoraminį planą, kuriame neišryškinami konkretūs asmenys ir Jūsų atvaizdas nėra išskirtas ir aiškiai atpažįstamas. Bet kuriuo atveju, Jūs turite teisę nesutikti su tokiu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kaip tai paaiškinta žemiau šioje Privatumo politikoje;
 • Jūsų sutikimo pagrindu, kai fotografuojant ar filmuojant Jūsų atvaizdas yra išskiriamas iš minios ir fotografijoje/filmuotoje medžiagoje Jūs esate aiškiai atpažįstamas. Jūs galite nesutikti su Jūsų fotografavimu, filmavimu, asmens atvaizdo skelbimu ar kitokiu naudojimu, o savo nesutikimą (būti filmuojamiems ir (ar) fotografuojamiems) galite išreikšti tai tiesiogiai pasakant Jūsų asmens atvaizdą fiksuojančiam asmeniui ir (ar) konkliudentiniais veiksmais (pavyzdžiui, užsidengiant veidą, atsisakant pozuoti ar pan.). Nepaisant to, kad sutikote su tuo, jog būtų fiksuojamas ir (ar) skelbiamas Jūsų atvaizdas, galite bet kuriuo metu savo sutikimą atšaukti, kaip tai paaiškinta žemiau šioje Privatumo politikoje.

Jūsų atvaizdą tvarkysime iki Jūsų sutikimo atšaukimo (nesutikimo pareiškimo) momento.

Taip pat, Jums komunikuojant su mumis ar domintis mūsų veikla socialinių tinklų paskyrose, mes taip pat tvarkome Jūsų socialinių tinklų profilyje esančius asmens duomenis, taip pat duomenis apie Jūsų veiksmus mūsų socialinių tinklų paskirose (pavyzdžiui, Jums pradėjus sekti mūsų paskyrą, parašius komentarą, pažymėjus apie dalyvavimą renginyje). Šiuos Jūsų asmens duomenis tvarkome Jums konkliudentiniais veiksmais išreiškus sutikimą ir juos tvarkysime iki Jūsų sutikimo atšaukimo (pateiktų asmens duomenų ištrynimo iš paskyros) momento, tačiau neilgiau nei iki mūsų socialinių tinklų paskyros ištrynimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys yra tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytoju (Facebook Inc. ir (ar) Instagram Inc,), todėl norėdami plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose, turėtumėte įdėmiai susipažinti su atitinkamo socialinio tinklo valdytojo privatumo politika.

Be to, mūsų svetainėje naudojami slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje apsilankant mūsų svetainėje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Daugiau informacijos apie mūsų svetainėje naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje.

Klientų, verslo partnerių, kontrahentų, kitų asmenų duomenų tvarkymas

Mes savo veikloje tvarkome skirtingų kategorijų duomenų subjektų (klientų, verslo partnerių, kitų sandorio šalių, taip pat jų darbuotojų, vadovų, atstovų) asmens duomenis. Šie duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:

 • minėtiems asmenims su mumis užmezgant ir palaikant verslo ir kitus teisėtus santykius;
 • sudarant, vykdant, administruojant sutartis;
 • ginantis nuo mums pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų mūsų teisėto intereso pagrindu;
 • mums vykdant taikomas prievoles ir įpareigojimus pagal galiojančius teisės aktus.

Mes tokius asmens duomenis saugome tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamiesi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkome:

 • Jūsų pačių pateiktus duomenis, kai Jūs bendraujate su mumis, turite teisinių santykių su mumis, pavyzdžiui, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją, sudarote ar vykdote sutartį ir kt.;
 • duomenis, kurie gaunami viešųjų registrų ir valstybinių informacinių sistemų, sutarties šalių ir kontrahentų (pavyzdžiui, duomenys apie sutarties šalies atstovus, darbuotojus, kt.), kitų teisėtų šaltinių.

Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai. Asmens duomenų saugojimo terminus mes detalizuojame šioje Privatumo politikoje.

Ilgesnis, nei nustatyta Privatumo politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, asmenų ir turto saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

Duomenų saugumas

Mes įgyvendiname atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai?

Asmens duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę.

Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį.

Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais.

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos: https://vdai.lrv.lt/).

Prašymų nagrinėjimo tvarka

Siekdami apsaugoti Jūsų ir kitų asmenų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime patikrinti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ar tel. numerį ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais duomenimis.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

ATVEJAI, KUOMET JŪSŲ DUOMENIS TVARKOME KAIP DUOMENŲ TVARKYTOJAS

Kokiais pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis teikdami paslaugą varžybų organizatoriui. Duomenų tvarkymo apimtį, tikslus, priemones ir būdus nustatome ne mes, o varžybų organizatorius. Tai reiškia, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome varžybų organizatoriaus vardu, laikantis varžybų organizatoriaus nurodymų pagal pasirašytą duomenų tvarkymo sutartį.

Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?

Mes tvarkome tik tuos asmens duomenis, kuriuos mums nurodo tvarkyti varžybų organizatorius, ir tik tais tikslais, kuriuos mums nurodo organizatorius.

Kadangi mes tik vykdome varžybų organizatoriaus pavedimą jo vardu tvarkyti Jūsų asmens duomenis, informaciją apie Jūsų asmens duomenų apimtį ir tvarkymo priežastis Jums turi pateikti varžybų organizatorius. Konkretus varžybų organizatorius, kurio pavedimu tvarkome Jūsų asmens duomenis, yra nurodomas Jūsų pildomoje registracijos anketoje. Siekdami gauti daugiau informacijos apie varžybų organizatoriaus vykdomą asmens duomenų tvarkymą, susipažinkite su varžybų organizatoriaus privatumo politika arba dėl detalesnės informacijos kreipkitės tiesiogiai į varžybų organizatorių.

Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Jūs savo asmens duomenis pateikiate mūsų svetainėje patys, pildydami registracijos anketą arba vykdydami mokėjimus.

Kiek laiko mes tvarkome ir saugome Jūsų duomenis?

Tai, kiek laiko mes saugome Jūsų asmens duomenis, priklauso nuo varžybų organizatorių nurodymų.

Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Mes neperduodame Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims, nebent tai daryti nurodo varžybų organizatorius arba kai to reikalauja teisės aktai.

Kai tai nurodo varžybų organizatorius, Jūsų asmens duomenis galime perduoti mūsų pasitelktiems subtvarkytojams (pavyzdžiui, Jums atliekant mokėjimus, susijusius su organizuojamomis varžybomis, Jūsų duomenis perduosime pasitelktam mokėjimų platformos valdytojui). Kiek to reikalauja teisės aktai, mes gausime patvirtinimus iš mūsų pasitelktų subtvarkytojų ir kitų Jūsų asmens duomenis gaunančių asmenų, kad nurodyti asmenys:

 • tvarkys Jūsų asmens duomenis tik ta apimtimi, kiek tai būtina mums teikiant paslaugas varžybų organizatoriams;
 • užtikrins bent tokio pat lygio asmens duomenų apsaugą, kurios varžybų organizatoriai reikalauja iš mūsų;
 • nedelsiant informuos mus apie negalėjimą vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, išvardintų aukščiau. Tokiu atveju mes imsimės priemonių, kad tokie asmenys nutrauktų Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis mes tvarkome varžybų organizatorių nurodymu. Tais atvejais, kai vykdant šį nurodymą mes perduodame Jūsų asmens duomenis už Europos Sąjungos ribų, Jūsų asmens duomenų apsaugai užtikrinti mes naudojame teisės aktuose numatytas apsaugos priemones.

Duomenų saugumas

Kaip nurodyta duomenų tvarkymo sutartyje, sudarytoje su konkrečiu Jūsų duomenų valdytoju (varžybų organizatoriumi), mes imsimės pagrįstų ir tinkamų priemonių apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir neteisėtos prieigos. Jūsų asmens duomenims apsaugoti naudojame standartines praktikas, tokias kaip ugniasienės ir kt.

Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai?

Jūs turite šioje Privatumo politikoje nurodytas teises. Visgi, atsižvelgiant į tai, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome varžybų organizatoriaus vardu bei jo nurodymu, už Jūsų teisių tinkamą įgyvendinimą atsakingas yra būtent varžybų organizatorius.

Atsižvelgdami į duomenų tvarkymo pobūdį, savo ruožtu mes padėsime varžybų organizatoriui taikydami tinkamas technines ir organizacines priemones, kiek tai įmanoma, kad varžybų organizatorius galėtų įvykdyti jam tenkančią prievolę atsakyti į Jūsų prašymus pasinaudoti Jums teisės aktų suteiktomis teisėmis.

CONTACT US


+370 637 77770